Penitential

Tuchthuis

De gebouwen van het Tuchthuis werden op het einde van de 18de eeuw opgetrokken. Daar werden criminelen, prostituees, landlopers en deserteurs opgesloten. De gevangenen leerden er een ambacht of een beroep. De gebouwen werden ook gebruikt voor psychisch gestoorden en als militair hospitaal. Het leger nam het Tuchthuis over na 1920 als opleidingscentrum en verliet het in 1974. In de jaren 80 kocht de stad het hele complex voor renovatie en in 2009 werd de site geïnaugureerd. Er bestaat nog 1 gang in een originele staat die voor het publiek wordt geopend tijdens de open monumentendagen. Bezoek met dank aan Luc -Vilvoordeanno.be

mg_8504.jpg
mg_8509.jpg
mg_8522.jpg
mg_8516.jpg
mg_8511.jpg
mg_8519.jpg

Prison H15

When a prison no longer meets safety standards, it close. This is the case of this penitentiary, which despite safety after its closure, is the playground of photographers, but also the passage of thieves, vandals, vagrants and taggers. Venturing alone is pure madness. Als een gevangenis niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen, sluit ze. Dit is het geval van deze gevangenis, die ondanks de veiligheid na sluiting, een speeltuin is geworden voor fotografen, maar spijtig genoeg ook die van dieven, vandalen, zwervers en taggers. Er alleen heen gaan is pure waanzin.

Quand une prison ne répond plus aux normes de sécurité, elle ferme. C'est le cas de cet établissement pénitentiaire, qui malgré la sécurité après sa fermeture, est devenu le terrain de jeu des photographes, mais malheureusement aussi celui de pilleurs, vandales, tagueurs et vagabonds. S'y aventurer seule est une pure folie.

 

Prison V

Prison V - Flemish Brabant - Belgium - 18th century - closed in 1974 and refurbished in Hotel and various clubs since 2009. A small part of the old prison is visible 1 times per year during the Heritage Day in September.