Bains publics

"Door reinheid kunnen arm en rijken met dezelfde schoonheid prijken"